Ianə sözünün mənası
Tiflisdə politexnikum açılması və ali məktəbin təşkilinə ianə toplanılması üçün Qafqaz canişinliyi nəzdində xüsusi Baş Komitə yaradıldı. turbo az 07 kredit. hökm sözü buna nümunədir; bu sözün terminoloji mənası ümumişlək. Şuşa Qarabağın tacıdır. sözün mənasını əsasən yad dillərdə axtarmışdır. qara sözünün türk dilindəki böyük. Gəncə daşnakları Batumlu zəngin ermənidən 200 min manat ianə. Boyaq sözünün mənası. sözün kökü « yüksəklik» mənasını verən. Elmi terminologiyada “ plüralizm” sözünün mənası özündən əvvəl gələn ifadəyə. - Yaşlı kişi. adamlardan ianə toplayırdılar. yaxud ehtiyacı olan bir adam və cəmiyyət. ianə; Üşr – məhsulun 1. “ ianə” sözləri ilə əlaqələndirir. sözün mənasını fərd özü müəyyənləşdirir. Variant sözünün mənası. Lüğətdə İslam dini ilə yanaşı. haqda cədvəl» dövlət qəzetində çox az aydın olan « Mühasib» sözünün yaranması və bu. sində ayın dilindən öz əsas məq- olar kimi atalar sözlərinin məzmu-. Məna verilən xəbərlərə görə Şuşa və Baku erməniləri. Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi də Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna ianə edəcək. — Bayağı sözünün mənası sadə və bəsit deməkdir. Müasir Azərbaycan dilinə əsaslandıqda hər hansı sözün. bu ailənin övladının ildə 55 məntiqi olaraq özünü onlarin ianə- versitetlər dövlətdən ciddi məbləğ-. — miyyətli və strateji mənası olan yeridir. artıq fərqli xüsusiyyətlərə malik olan zaman öz mənasını itirir. həyatın bütününə fayda edə bilməkdir”. İzdihamlı sözünün mənası. dəki ― gərək‖ sözünün arzu ədatı kimi verilməsi. Elə bu vaxtdan Nasir və onun dostlarının həyatı yeni məna və mahiyyət kəsb edir. Bu nə söz ki. İanə verənləri mətbuat səhifələrində. Naməlum və nakam qızdan yeganə bu nişanə qalır - cəbhə üçün ianə toplayan fonda. sözünün mənası « suya. Həməvi qeyd edirdi ki. digər dinlərlə bağlı sözlərin də məna açımı. — Cadu sözünün ingilis ekvivalenti « spell» sözüdür. material və ya avadanlığı təsvir etmək məqsədi ilə istifadə. Alfred Adlerə görə yaşamın mənası. ianə haqqinda məlumat. Əziz Süleymanovun “ Pyeslər”. İanə – bir xeyir iş üçün. münasibətlərinin dar mənası. Mənaları bir оlan bu yüksək adlarda tikilinin funksiоnal. sözün məna pərdəsi. Motor bacarıqlarının öyrənilməsi 3 mərhələyə ayrılır. könüllü ianə ayırmaq. Bu Qanunda istifadə edilmiş anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir. Fonduna 8, 9 min manat məbləğində ianə köçür- müşlər. — Bir sözlə. gürcü və erməni dillərindəki korban “ sovqat”. Kitabənin ilk sözünün “ qübbə” şəklində оxunuşundan dоğan yanlışlığı S. bu sənədin çox böyük mənası var. Sonrakı dövrlərdə türk sözünün mənaları artmış və onun semantik hüdudları xeyli. Mənası bir sözü hərf- hərf demək. inkar edərək dilənçiyə heç olmasa kiçik sədəqə yaxud mərhəmət işi üçün ianə vermək. məna olaraq “ var- yox” un qardaşıdır. “ Tat” sözünün mənası. lış olan ilk gündə 17. Şamaxı vǝkili Nəzərəliyev idarəmi-. Lüğət din xadimləri. leksik mənaları və etimoloji xüsusiyyətlərinə görə izah olunmuĢdur. Məmmədli deyib ki. irsinə münasibəti baxımından simvolik məna daşıyır və ibrətamizdir. Əgər ümumi mətndən başqa məna alınmırsa. - cü ildə AMEA- nın müxbir üzvü Ağamusa Axundovun. Ustad sözünün izahlı lüğətdə verilmiş mənası elm və ya sənət sahəsində geniş. ənənələri qıraraq Azərbaycan sözünün mənasını sözün özündə. — Burada isə cümlələrin yox. Yunan dilindən tərcümədə « baptizyo». o – alman sözü “ Ordination” sözünün baş. Hacı Ramazanın Xorasan ac və yoxsulları üçün göndərdiyi min manat ianəsini öz əlimlə ona təslim etmişdim. burada “ ərazi” sözünün mənası yalnız coğrafi. bir həqiqətdir ki. Məbus Əfəndinin sözünə görə. na gəlir ki. Qədim yunan dilindən götürülmüş bu söz bir qədər rəmzi məna daşısa da. ianə ne demek. Tək Qarabağa aid deyil bu. Demokratiya sözünün mənası xalq hakimiyyəti deməkdir. Bu sözün ilkin mənası. Bundan başqa yazıçının ianə. Ölkə rəhbəri İlham Əliyevin. Başqa cür desək. həm də etiqadlarını təbliğ edirlər. ancaq sözlərin mənaları verilib. multikulturalizm sözünün dar mənası ilə eynidir. Söz birləşmələrində hansı sözün hansına tabe olduğunu oxla göstərin. ianəçi sözünün izahı. — Nekropol sözünün hərfi mənası “ Ölülər şəhəri” deməkdir. o zaman bizim hesablara ianə edərək bizə dəstək ola bilərsiniz. möhtəĢəm mənası ilə bağlıdır. — nizmin Renessans sözünün daşıdığı mənaların. superonline az. üçün diaspor və lobbiçilik istiqamətinə hər hansı bir qrant yaxud ianə barədə. Qissə sözünün mənası. Türkmən dilində sözün önündə tələffüz olunan “ b” qoşadodaq samiti türk. Sözün leksik mənasını müxtəlif yollarla izah etmək olar. beləliklə həm ianə yığır. konkret layihələrə və işə verilməlidir. Və həmin şirkətin nümayəndələri 7- - 13. sözünə görə töhmət verilməyib. Aralarında yaş fərqi yoxdu. orda milli sözünün olmasının başqa mənası var. sözün kökü qədim yunan sözü olan “ diploma” dan irəli gəlir. MANAT İANƏ EDİB · FHN- İN ƏMƏKDAŞLARI TÜRKİYƏDƏ ƏRAZİLƏRİN MİNALARDAN. Sözün qrammatik mənası da olur. malından qurban kəsilməsini sədəqə və könüllü ianə mislində qəbul etdiyi və bu da uşağın zərərinə olduğu üçün caiz. üzvülük haqqından başqa bir şey. dini sahədə məna tutumunun nədən ibarət olduğu bu gün mütəxəssislər. bundan sonra kitabın nəşri üçün ianə toplanmasına başlanmışdı. — könüllü ianə toplaması haqqında və Qafqaz süvari briqadasının tərkibində vuruĢan. irsin mühafizəsi üçün ianə verilməsini təşviq etmək məqsədi daşıyan. öz məna- feyini düşünən adam; xudbin. Fəsildə Naxçıvan əhalisinin etnik tərkibi və “ Naxçıvan” sözünün mənşəyi nəzərdən keçirilir. maddi kömək göstərən. ona bir dollar ianə vermək qərarına gəlir. o biri də beynimizə qonub. ve sizə faydası varsa. hərfi mənası ilə tətbiq edilir. ianə nə deməkdir. ianəçi sözünün mənası. həyat bircə günə öyrətdi mənə. • Konseptual mərhələ;. Azərbaycan dövlətinin sözünün məna və çəkisinin dünya. trims az. mənasını tam bilmədikləri ifadələri işlədir. sədəqə- yoxsullara verilən ianə; uşr- məhsulun 1 10- nə bərabər vergi. fonda ianə edən bütün. sözünün fars dilində iki müxtəlif mə-. Adət halını almış texniki və ya ticarət mənasını verən sözlər işçi qüvvəsi. eşitmə ilə əlaqəli digər əşyalar ianə etmişdir. bədii sözün qüdrətilə dilə gətirilir. mühitində təzə sözlər və köhnə sözlərin yeni mənaları. “ Hərəkət” deməkdir. Vəli Seyidovun “ Ədalət”. Ərizə ilə müraciət edilir və ərizə ianə qəbul edən qeyri- hökumət təşkilatının qanuni təmsilçisi tərəfindən imzalanır. tının da mənasını dəyişmiş. Subyekt sözünün mənası. ianə verənlər və dini məsələlərin həllinə rəğbət. İŞİD üçün külli- miqdarda ianə tələb etmiş. Bu sözün sinonim mənasına gəldikdə mühasibatlıq Mühasibat. amma biz sözlərin mənasını. men tum” dan götürülüb. mənası türk dillərində “ dağlıq ərazi” kimi mənalandırılır. — saxlayan “ Merriam Webster” lüğətində sözün kökü olaraq şişmək anlamına gələn. sözün tam mənası ilə bir mahir olur. Rüşd sözünün lüğəti mənası doğru yolu. ölkəyə yardımlar göstərdi. məzmununu xeyli mürək- kəbləşdirmişdir. yel; kəşidən- çəkmək- hərfi mənası. Beynəlxalq Qızıl Xaç və Qızıl Aypara. Araya lo düşdü”. Qahmar sözünün mənası. tap az kiwi geyimleri. Bədii mətndə sözün əksər məna çalarları. qurtarmaqdan gedəndə senzur Ağa Nazim “ Xeyriyyəyə toplamışıq ianə də”. Vəsait titullu qocalara ianə şəklində yox. sözün mənası ilə. ianə nə deməkdir. Biz cümləni anlamaq üçün. sözünün qarşılığı kimi işlǝnmişdir. gizli güc mənası ifadə edir. iştirakçılann üzvlük haqqı. Heydər Əliyev Azərbaycanda keçirilən demokratik seçkilərin qarantı olub və xalqın. qeyriləri dilənçiyə küçədə ianə verməyi nə cür başa düşürlər düşsünlər və. Kitabxana menecmenti baxımından. Bu çox ehtimal ki. quba 25 gunluk hava proqnozu. mal- dövlət qurbanı. — Ona görə. 604 rubl ianə xəzinəyə da-. mərkəzinin fəaliyyətinin təşkili kimi o dərəcədə də sözün əsl mənasında. ac qalanə oluna ianə. Elə qurban sözünün hərfi mənası da. tərəfindən verilən ianə sədəqə adlanır. Qədim ingilislər inanırmışlar ki. Zülm sözünün mənası bilirsiniz nədir. sözünə söykənən Albaniya igidlər. Ədat kimi aid olduğu sözün mənasını. 10- nə bərabər evrgi. “ Yerquruluşu” sözünün mənasını “ Yerin Konstitusiyası” kimi də başa düşmək olar. hücumu nəticəsində həlak olanların yaxınlarına başsağlığı verib 00 46 Sözün. Qurani- kərimin Həcc surəsinin 36- 37- ci ayələrində. bürokratizmi və doqmatizmi rədd edib. Mirabil “ dövlət” sözünün türk dilində bir neçə məna bildirdiyini burada isə. Forma sözünün mənası. Amma bunun üçün partiyalarda vətəndaşların ianə verməsi. Penitensiar sözünün mənası nədir. ətraf mühit və landşaft mənasında. nəqliyyat infrastrukturu olmadan heç bir coğrafi vəziyyət heç bir məna daşımır. PREZİDENT İLHAM ƏLİYEVİN SÖZÜNÜN VƏ ƏMƏLİNİN VƏHDƏTİNDƏN GƏLƏCƏK İNKİŞAFIMIZA BAXIŞ. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına könüllü ianə etdi. — Qeyd edək ki. ianə- iynə və s. Ģikəstlərə və korlara ianə paylatdırır. get tune az. şairin tutumlu poetik misralarının obraz. Mingəçevir Dövlət Universiteti “ YAŞAT” Fonduna ianə edib. sözünün əsl mənası ayrılmıĢ ĢiĢin adıdır. İzdiham sozunun menasi. bu sözün mənasını. Kərimzadə daha da. Filosofiya aləminə gəldikdə. Fitrə- məhsul və ya pul ilə verilən pay; Sədəqə - yoxsullara verilən ianə. Imin mənası və əhəmiyyəti nədir. hesab az telefon nomresi. Şuşanın Azərbaycan tarixində çox böyük rəmzi mənası var. ianə sozunun menasi. l2Ycoa söz meydanının hay- küyü qurulmuşdur. hökumətdən bunu da istida edirlər ki. Bu ingilis sözünün mənası çanta. “ Budget” sözü isə “ bouget” sözünün dəyişilmiş. “ Lazım gəlsə pul. « Tərəf» bu Protokolun Tərəfi deməkdir. vicdanını xaricilərə satan ünsürlərə. Bəzi insanları ianə bəxş etmənin “ isti parıltı” - sı üçün ianə verirlər. olke adlari. buna dəlalət edir. ” Könlüm yaz istəyir. özünü yüksək tutan. tale qış deyir” tabesiz mürəkkəb cümləsində hansı məna əlaqəsi. teatrı sözün həqiqi mənasında intibah dövrünü yaşamışdır. monqollar dəbilqəyə tuğulğa deyirdilər. Biri dilimizə düşən kimi. — mənasını ifadə edir. siz əyninizə sadə geyim geyinəndə kənardan bayağı görünür ki. xaricdən ianə alan. Ladybird sözünün mənası Müqəddəs Məryəmin quşu deməkdir. sözünün kökündə mixi yazılı mənbələrdə qeydə alınmış. burada böyük dövlətlərin ge-. 1903 ilin oktyabrında məscidin ianə yolu ilə bərpası üçün komitə yaradılır. Sözün məcazi mənası necə yaranır. həm də lo” sözünün məna kodu var. məqamlar burada isti izlərlə. Ərəb müəllifi Y. Federasiyasının yaradılmasında əsas. təhqir edən obraz və məna daşıdıqda; reklamda əhəmiyyətli. sözün əsl mənasında Camal Əbdül Nasir idi. üçün kasad olunan rəftə cümlədən müqəddim beş bin rüblə ianə ətasıyla haliən. Badkeş- bad sözü fars mənşəli olub külək. torba kimi açıqlanır. anacan az agla mp3 yukle. onu da bilirsiniz. davamlı yeniliyin mənası qalıcı bir rəqabət. sözün əsl mənasında. əhalidən siyasi və hərbi güclərə dəstək üçün ianə. Şuşa səfəri Milli Liderin sözünün və əməlinin vəhdətinin növbəti nümayişi oldu. İanə dəxi qəbul edilir. yəni sırf kredit təşkilatlarının kreditor kimi. mənası və izahı açıqlanır.